Aanpak onderpresteren

Aanpakken van onderpresteren

Het omkeren van onderpresteren vereist het leren van nieuw gedrag, gewoontes en houding.

Dit geldt niet alleen voor het kind. Maar ook voor de ouders, de docenten en de omgeving. Er is niet één manier om het onderpresteren te keren.

Het is daarom van belang dat je de mogelijkheden bestudeert en toepast wat werkt voor jouw kind.

Bij het presteren spelen verschillende factoren een rol:

Motivatie
Doelen
stellen

Mindset
De
context

Eigenheid
Valkuilen en obstakels

Zelfvertrouwen
Doorzettings-vermogen

Dus bij de aanpak van onderpresteren spelen er ook verschillende factoren een rol. Het gaat te ver om hier de vele verschillende mogelijkheden, methodes of systemen te behandelen om onderpresteren te keren of te voorkomen. Met het 6 stappenplan van Sylvia Rimm kan je een heel eind komen.

Aanpak van onderpresteren

Trifocale model - aanpak onderprsteren

Sylvia Rimm (1995) stelt dat het tegengaan van onderpresteren een samenspel is tussen de leerling, de ouders en de school.

In ‘Why bright minds get poor grades’ beschrijft ze het Trifocale Model. Aan de hand van een 6 stappenplan geeft ze hierin aan hoe je onderpresteren kan keren. Hieronder te lezen.

Maar de allereerste stap is het kind echt zien

De allereerste stap is het kind echt zien, een relatie opbouwen en erachter komen welke prestatie voor het kind goed voelt. 

Welke hobby’s en interesses heeft een kind en hebben jullie misschien een gezamenlijke interesse.

Door eerst uit te gaan van de interesse van het kind maak je contact met het kind. Hierdoor wordt ervaren dat leren toch ook leuk kan zijn en zeker de moeite waard is.

Vanuit dit positieve gevoel worden er verdere stappen gezet.

Het Trifocale Model

Deze drieledige benadering (ouders, kind en school) voor het keren van onderpresteren, heeft Sylvia Rimm uitgewerkt in het Trifocale Model dat bestaat uit 6 fases.

1. Assessment/analyse

Als eerste stap wordt de manier van onderpresteren vastgesteld door een assessment. Dat assessment bestaat uit een intelligentie-, talenten- en creativiteitstest. Maar ook observaties en een interview met de ouders.

2. Communicatie

Na het assessment hebben ouders en leraren een gelijkwaardig gesprek. In dit gesprek wordt met respect en zonder iemand de schuld te geven informatie uitgewisseld. 

3. Aanpassen van verwachtingen

Realistische verwachtingen door haalbare doelen te stellen. Deze positieve verwachtingen zijn noodzakelijk om meer in eigen mogelijkheden te gaan geloven.

In deze verwachting zit de kern van faalangst.

Komt het gedrag van jouw kind voort uit afhankelijkheid of onvermogen?

4. Identificatie

met rolmodel

Een rolmodel kan inspireren en stimuleren om te presteren. Voor groepen waarin hoge prestaties niet gewaardeerd worden is dit echt noodzakelijk.
5. Aanvullen/verbeteren van ontbrekende vaardigheden

Onderpresteerders missen soms vaardigheden die nodig zijn om tot betere prestaties te komen zoals executieve- en leervaardigheden.

Door het aanleren van deze vaardigheden gaat je kind de relatie ervaren tussen resultaat en inzet.

6. Aanpassingen op school en thuis

Kortetermijndoelen worden gesteld, zodat  succeservaringen ontstaan.

Zo’n korte termijn doel kan zijn dat de leerling het huiswerk maakt, of de juiste boeken meeneemt.

Hierdoor kan  een beter resultaat behaald worden voor een toets (lange termijndoel).

Trifocale-model Rimm Onderpresteren Sense for Learning
Heb jij een relatie opgebouwd en ben je erachter wat ertoe doet voor jouw kind? 
Is er gekeken naar de aspecten die een rol spelen bij de mindset en de motivatie? En blijft je kind onderpresteren?

Einddoel bij onderpresteren

  • Jouw kind positiever is en weer gemotiveerd
  • Op school word je kind overwegend positief bekeken en beoordeeld wordt.
  • Dat je kind slaagt op school en in zijn verdere leven kan studeren, werken en presteren op een passend niveau, waar de meeste voldoening en levensvreugde uit te halen is.
keren van onderpresteren

 

Keren van onderpresteren zodat je kind weer plezier heeft in leren,
op welk gebied dan ook.